klik hier

Welkom bij Machtan vastgoedbeheer

U wilt (tijdelijk) uw woning verhuren en u bent op zoek naar een partij die uw belangen behartigt en begrijpt wat uw wensen zijn. Met onze jarenlange werkervaringen in de woonbranche en kennis van het huurrecht kunnen wij u gedurende het hele verhuurproces ondersteunen.

 

Machtan vastgoedbeheer staat voor persoonlijke en klantgerichte bemiddeling op de particulier woonmarkt in Rotterdam met u als klant.

 

U wilt natuurlijk een goede zorg voor uw investering zonder omkijk. Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

Woningopname en profielschets gewenste huurder

 

Huurprijsbepaling

 

Adverteren van de woning

 

Bezichtigingen plannen en uitvoeren

 

Aanbieden van uw woning aan geschikte huurders

 

Het opstellen van een huurovereenkomst

 

Incasseren van de borg

 

Het opstellen van een opleveringsrapport van de woning

 

 

 

Wat doen wij voor u?

Vastgoedbeheer

Het innen van de huur

 

Er vindt maandelijkse controle op het betaalproces van huurders. Wanneer er problemen voordoen of een huurder betaalt te laat of niet, dan zullen wij direct handelen en maatregelen treffen.

 

 

Het verzorgen van de correspondentie/contact met huurders

 

Alle communicatie met huurders verloopt via Machtan vastgoedbeheer. Wij zullen zoveel mogelijk afhandelen, maar indien nodig zullen wij met u in overleg treden.

 

 

Afhandelen onderhoudsmeldingen

 

U als verhuurder bent verantwoordelijk voor onderhoud en dient hier dus rekening mee te houden. Niet alle onderhoud is voor uw rekening. Wij kunnen u adviseren wat uw rechten en plichten zijn m.b.t. het onderhoud. Indien nodig plannen wij een huisbezoek in. De communicatie met de huurder wordt door ons gevoerd. Daarnaast staat het u vrij om gebruik te maken van onze netwerken voor het groter onderhoud.

 

 

Commercieel beheer

 

Leegstand is altijd vervelend. Bij een correcte huuropzegging wordt meteen een nieuw verhuurproces opgestart. Zo proberen we de leegstand zo veel mogelijk te beperken.

 

 

Huurverhoging

 

Jaarlijks dient de huurprijs geïndexeerd te worden. Dit dient ook in de huurovereenkomst te zijn opgenomen. Wij zullen aan de hand van de door de overheid vastgestelde indexering tijdig huurders op de hoogte brengen.

 

 

Jaarlijkse onderhoudscheck

 

Uw wilt natuurlijk een goede zorg voor uw investering. Daarom doen wij een jaarlijkse check en lopen bepaalde zaken na.

 

Contact

Info@machtanvastgoedbeheer.nl

06-30035134

NL 60 INGB 0007 6788 18

Kvknummer 67734464